Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Miliczu


nr rachunku bankowego:
03 1020 5297 0000 1102 0222 0390


kod Swift Banku: BPKOPLPW


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL03 1020 5297 0000 1102 0222 0390